خانه

Slider-02

IT یا ICT

هر دو رشته فوق بیانگر فناوری ایجاد ارتباطات اطلاعاتی هستند با این تفاوت که ارتباطات اطلاعاتی نیاز به دو بستر سخت افزاری و نرم افزاری دارد که IT بستر نرم افزار و ICT بستر سخت افزاری آن را در بر دارد. بنابراین این دو رشته را می توان مکمل هم
139610618913179

نقش مدیریت دانش در ایجاد فرهنگ خطا ناپذیر سازی تولید

چکیده  بسیاری از سازمانها، مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان بکار می گیرند. نکته اساسی بحث مدیریت دانش اینست که مقادیر متعدد دانش درباره مشتریان، فرایندها، محصولات و خدمات در همه سطوح یک سازمان موجود است و اگر این دانش بتواند یکجا تصرف شده و انتقال داده